Duurzaam omgaan met energie betekent enerzijds schone energie opwekken uit hernieuwbare bronnen en anderzijds energie besparen. De overheid heeft als doel gesteld dat Nederland per jaar twee procent minder energie gaat verbruiken. Zo'n besparing is alleen haalbaar als producenten en de gebruikers de mogelijkheden benutten om energie te besparen.

Duurzame energie is energie van bronnen die niet 'op' kunnen raken en het milieu weinig belasten. Zonnepanelen en windmolens zijn bekende energieopwekkers, maar er zijn meer mogelijkheden, zoals het gebruiken van de warmte die in de bodem zit de zo genaamde warmte koude opslag, warmtekrachtinstallaties of biomassagestookte installaties.

Adviesgebieden

  • Duurzame investering t.a.v. zon, wind en water.
  • Organisatorisch. (opzetten energie beheer, instructies en training)
  • Installatie adviezen van warmte koude opslag.
  • Subsidie aanvraag en installatie zonnepanelen.
  • Rendement berekening duurzame investeringen.
  • Ondersteunen in oriëntatiefase.
  • Warmte kracht koppeling. (WKK)
  • Synergetische processen

Bel 020-2610005
voor direct advies

Wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9:00 en 18:00 uur.
Of stel uw vraag via email: info@de-energie-advidseur.nl