Het energielabel vloeit voort uit de Europese richtlijn energie prestatie van gebouwen. (EPBD) De Energie Adviseur heeft gecertificeerde EPA-U adviseurs die uw bedrijfsgebouw beoordelen op het gebied van het energie gebruik en klimaat- techniek. Als eigenaar/beheerder van het gebouw bent u gebaat bij een deskundig advies voor energielabels en maatwerkadvies voor uw bedrijfsgebouw en panden.

 

Een Nulmeting/Energie label voor Utiliteits- gebouwen kan De Energie Coach volgens de geldende richtlijnen (BRL9500/ISSO75.1) voor u realiseren. De Nulmeting geeft direct inzicht in de huidige energetische kwaliteit van het gebouw en bepaalt de score op de Energie-Index.

Een energielabel (EP-certificaat) moet aanwezig zijn in de utiliteitsbouw. Op het EP-certificaat staat de energetische prestatie van het bestaande gebouw vermeld.

Tevens plaatsen wij verschillende energie- concepten naast elkaar en vergelijken deze op technische inpassing, energieverbruik, investering, exploitatiekosten en haalbaarheid.

Op basis hiervan kunt u kiezen welk concept verder wordt uitgewerkt of welke energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

Toepassing:

  • Beoordeling offerte en bestek op energiezuinige aspecten.
  • Controle van de energienota en contracten.
  • Begeleiding bij de aanbesteding en uitvoering van energiebesparende maatregelen.
  • Analyse van energieverbruik en kosten.
  • Interim energiecoördinator.

Bel 020-2610005
voor direct advies

Wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9:00 en 18:00 uur.
Of stel uw vraag via email: info@de-energie-advidseur.nl