In 95% van de Nederlandse utiliteitsgebouwen kunnen de energiekosten door energiebeheer zonder noemenswaardige investeringen met 5-15% gereduceerd worden. Deze besparing wordt primair gerealiseerd door het terugdringen van de energieverspilling, een scherp kostenbeleid en het nemen van maatregelen met een korte terugverdientijd.

Lees meer...

In overleg met u maken wij een plan van aanpak op welke manier wij uw energie zullen inkopen. Hierbij houden wij uiteraard rekening met uw wensen, afname, energiecontract en de markt- ontwikkelingen. Op basis van deze gegevens kan een volume worden bepaald wat het meest gunstig is.

Lees meer...

Duurzaam omgaan met energie betekent enerzijds schone energie opwekken uit hernieuwbare bronnen en anderzijds energie besparen. De overheid heeft als doel gesteld dat Nederland per jaar twee procent minder energie gaat verbruiken. Zo'n besparing is alleen haalbaar als producenten en de gebruikers de mogelijkheden benutten om energie te besparen.

Lees meer...

Wanneer uw energieverbruik per jaar meer dan 50.000m3 gas of 200.000kWh bedraagt dan wordt u geacht een energiebesparingsplan te hebben. Hierin wordt helder waar het bedrijf inspanning kan plegen om het energie gebruik te reduceren zonder het verminderen van de productiviteit en tegelijk een bijdrage te leveren aan het milieu.

Lees meer...

De Energie Adviseur verzorgt waterrapportages voor bedrijven en organisaties op het gebied van energie en milieu. U voldoet hieraan als u meer dan 5.000 m³ per jaar verbruikt.

Lees meer...

Het energielabel vloeit voort uit de Europese richtlijn energie prestatie van gebouwen. (EPBD) De Energie Adviseur heeft gecertificeerde EPA-U adviseurs die uw bedrijfsgebouw beoordelen op het gebied van het energie gebruik en klimaat- techniek. Als eigenaar/beheerder van het gebouw bent u gebaat bij een deskundig advies voor energielabels en maatwerkadvies voor uw bedrijfsgebouw en panden.

Lees meer...

Bij innovatieve en duurzame projecten hebt u naast een financieel plan ook technische knelpunten te overwinnen. Een gedegen inventarisatie van de financiering voor uw project van start gaat is hierbij essentieel.

Lees meer...

Bel 020-2610005
voor direct advies

Wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9:00 en 18:00 uur.
Of stel uw vraag via email: info@de-energie-advidseur.nl